Upravljanje projektnim ciklusom

Upravljanje projektnim ciklusom ili Project Cycle Management (PCM) jedinstvena je metodologija kojom se planiraju i provode projekti koji se financiraju iz različitih fondova EU-a, pri čemu se slijedi logika cijelog projektnog ciklusa, od razvoja projektne ideje, do evaluacije završenog projekta i početka novog programskog ciklusa. PCM objedinjuje niz upravljačkih instrumenata koji su potrebni za učinkovitu provedbu projekata iz svih društveno-ekonomskih područja. Pri upravljanju projektnim ciklusom upotrebljava se standardna PCM terminologija, čime je olakšano razumijevanje utjecaja projekta na one društvene skupine koje su njegovi izravni ili neizravni korisnici.

Projektni ciklus sastoji se od nekoliko faza, koje uključuju: programiranje, identifikaciju, formulaciju i ocjenjivanje projektnih prijedloga, provedbu projekta te u konačnici evaluaciju ili ocjenjivanje završenog projekta. Nakon što su projekti iz završenog projektnog ciklusa evaluirani, stečena se iskustva primjenjuju u novom ciklusu programiranja. Na sličan način mogu se ocijeniti i programi EU-a.

Kako bi upravljanje projektnim ciklusom rezultiralo ostvarivanjem zacrtanih ciljeva, potrebni su iskustvo i dobro vođenje odabranog tima stručnjaka za provođenje projekta. Iz tog razloga potrebno je odabrati pravi tim, a to ponekad nije jednostavno.

Projekti mogu biti realizirani u raznim područjima djelovanja, od kojih posebno ističemo:

POLJOPRIVREDU, TURIZAM, TE MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Ukoliko imate ideju i želite ju pretvoriti u svoj projekt, obratite nam se s povjerenjem, kako bi zajedničkim snagama uz vodstvo našeg projektnog menadžera okupili tim koji će dovesti do provedbe projekta i ostvarenja Vašeg željenog cilja.
Na raspolaganju su vam Certificirani konzultant HAMAg-a što Vam osigurava 50% sufinanciranja njegovih usluga od strane HAMAG-a za odobreni projekt, te Projektni menadžer EU fondova kao vrhunski stručnjak u realizaciji Vaših ideja i planova.

Pretvorimo zajedno Vaše ideje u profitabilne projekte i ostvarimo zacrtani cilj:
„RAST, RAZVOJ I KONKURENTNOST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA KAO NOSITELJA GOSPODARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE“