1. Consulting

  Consulting

  Poslovno i porezno savjetovanje za potrebe poslovanja poduzetnika uvijek je bilo blisko povezano s porezima. Pažljivo planiranje poreznih politika poduzeća stvara velike porezne uštede, zato su porezni aspekti i planiranje svake poslovne aktivnosti od velike važnosti. Današnji uvijeti poslovanja diktiraju neprekidna ulaganja u razvoj i gotovo svakodnevno prilagođavanje svih zahtjeva tržišnim uvjetima.

  Vrijeme kada su tvrtke godinama poslovale u relativno stabilnim uvijetima davno je iza nas. Pri tome više nije važno radi li se o velikoj ili maloj tvrtci. Svi se moraju prilagođavati novim pravilima i zahtjevima tržišta. Za sve vas kojima nije isplativo ulaganje u vlastite stručne timove, Financijski centar Groš d.o.o. nudi svoj stručni team.

  Da bi poslovanje poduzeća bilo istinski optimalno, nisu dovoljni samo strogo računovodstveni i pravni aspekti djelovanja već je neizostavno i znanje iz područja poreznog zakonodavstva i prakse.

  Mi smo uz Vas kada Vam zatreba financijski savjet, poslovni plan, ili investicijski program. Pomažemo Vam u odabiru najpovoljnijeg kreditnog aranžmana i pripremamo potrebnu dokumentaciju uz kreditne zahtjeve. Ukoliko Vam zatreba, obavljamo analizu poslovanja i internu reviziju za koju imamo kvalitetan i educiran kadar s Certifikatom ovlaštenog internog revizora, a kad ostvarite višak novčanih sredstava, pomoći ćemo Vam u odabiru najpovoljnijeg plasmana, investicije.

  Svoju cjelokupnu uslugu dopunjavamo osobnim pristupom svakom poslovnom partneru. Zato će Vaš sugovornik biti stručnjak – računovođa, ovlašteni interni revizor ili ovlašteni eksterni revizor, konzultant SME koji će detaljno poznavati posebnosti vašeg poslovanja.

  Današnje poslovanje nezamislivo je bez financijskih instrumenata kojima hrvatsko financijsko tržište obiluje. Kako se snaći u bezkompromisnim uvijetima banaka i ostalih financijskih institucija, bez čijeg je posredovanja nemoguće postati i opstati uspješnim poduzetnikom.

  Poreznim, poslovnim i financijskim savjetovanjem obuhvaćamo:

  • kako iskoristiti olakšice, oslobođenja i poticaje po Zakonu o porezu na dobit/dohodak i ostvariti maksimalne uštede kako bi kapital ostao za daljnji poticaj i razvoj tvrtke
  • stručno poslovno savjetovanje tijekom cijele godine uz obaveznu pisanu izjavu o očuvanju Vaših poslovnih tajni i davanje odgovora na sva pitanja s kojima se kao poduzetnik možete susresti u svakodnevnom poslovanju.
  • usmjeravanje prema ekonomičnom poslovanju i poreznim uštedama koje omogućavaju porezni propisi i analiziranje poreznog opterečenja na temelju kojeg ćemo odrediti najefikasniju poreznu politiku.
  • savjetovanje i pomoć pri registraciji poslovnog subjekta pred nadležnim tijelima
  • izrada kreditnog zahtjeva i priprema tražene dokumentacije uz kreditni zahtjev
  • izrada poslovnih planova
  • izrada svih vrsta društvenih akata
  • izrada ekonomsko – financijskih analiza poslovanja
  • interna revizija
  • analiza vrijednosti tvrtke, analiza boniteta, financijsko modeliranje
  • izrada planske bilance
  • analiza godišnjih financijskih izvještaja
  • savjetovanje pri odabiru financijskih plasmana
  • analiza tržišta i sektora
  • osmišljavanje i kupovnih i prodajnih strategija
  • pregovori
  • odabir najpovoljnije banke, kontakt s bankama, pregovori o kreditnim i kamatnim mjerama
  • priprema financijske dokumentacije u cilju prikupljanja sredstava na natječajima, priprema drugih poslovno – financijskih spisa
  • priprema kompenzacija/asignacija
  • edukacija kadrova – posredovanje u traženju kvalitetnog kadra
  • izrada plana/promjene organizacijskog ustrojstva poduzeća
  • drugo poslovno, porezno i financijsko savjetovanje

  Saznajte više
 2. Računovodstvene usluge

  Računovodstvene usluge

  Knjigovodstveni i porezni propisi sve su složeniji i sve se brže mijenjaju. Za njihovo provođenje potrebno je sve više ulaganja kako u edukaciju, tako i u opremu i infrastrukturu.

  Za manja i srednja trgovačka društva, obrtnike i poljoprivrednike, slobodna zanimanja, ustanove, udruge i sindikate takva ulaganja nisu isplativa, a često su i preskupa. Zbog toga je najracionalnije vođenje računovodstva prepustiti profesionalnom servisu. Smatramo se dinamičnim računovodstvenim servisom i brzorastućim društvom za računovodstvo, računovodstveno savjetovanje i računovodstvene usluge. Našu kvalitetu i stručnost dokazali smo dugogodišnjim radom naših djelatnika na poslovima računovodstva, poslovnih financija i savjetovanja u bankama, investicijskim društvima, proizvodnim i uslužnim tvrtkama. Posjedovanjem Certifikata ovlaštenog konzultanta HAMAG-a potvrđujemo sigurnost i stabilnost, profesionalnost i poslovnost, te poptuno povjerenje u rad naših djelatnika i Uprave. Osiguravamo brzi odaziv, osobni pristup i suvremen način poslovanja.

  Svojim klijentima nudimo kompletan porezno – računovodstveni servis. Veliki naglasak stavlja se na porezno i računovodstveno savjetovanje, te usmjeravanje klijenata prema boljoj optimizaciji porezne bilance i pronalaženju najboljih načina poslovanja. Kao dinamična računovodstvena tvrtka razumijemo potrebe suvremenih poduzeća i pratimo viziju njihovog poslovanja. Sa klijentima gradimo povjerenje i dugoročno partnerstvo, što postižemo stalnim obrazovanjem zaposlenika, pouzdanošću i stručnim radom.

  Bez obzira pokrećete li novu tvrku, obrt i slično, ili se povećava veličina već postojeće tvrtke, činjenica je da troškovi za unutarnje računovođe čine veliki udio u ukupnim troškovima tvrtke. U Hrvatkoj se, kao i u svijetu, manje i srednje tvrtke, a pogotovo obrtnici, u velikom postotku oslanjaju na vanjske profesionalne računovođe. Omjer kvalitete i cijene usluge govori u prilog “outsourcingu”, pa je isplativije zaposliti još jednu stručnu osobu u osnovnoj djelatnosti poduzetnika, nego povećavati zaposlenost za obvezni ali neprofitabilni dio poslovanja knjigovodstva, te uz to investirati pozamašni iznos za infrastrukturu koja omogućava efikasno i točno provođenje računovodstvenih poslova.

  Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi

  • Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga poduzetnika: dnevnika glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa
  • ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezevnih dijelova i dr., salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji te sve druge propisane porezne evidencije.
  • obavljanje elektronskog platnog prometa
  • ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika i poljiprivrednika
  • ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga samostalnih djelatnosti, udruga, sindikata i dr.
  • obračun plaća i naknada radnika uz sastavljanje svih propisanih izvještaja
  • obračun drugih primitaka fizičkih osoba: autorskih honorara, ugovora o djelu, putnih troškova, putnih naloga, loko vožnje, terenskih dodataka
  • obračun PDV-a
  • obračun amortizacije
  • obračun zateznih kamata i ispis opomena
  • sastavljanje statističkih izvještaja
  • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
  • periodično računovodstvena izvješća i usluge po želji poduzeća
  • izrada akata poduzeća i zaključaka povezanih s računovodstvenim poslovanjem (pravilnik o blagajničkom poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji radnih mjesta i dr.
  • izrada porezne bilance
  • računovodstvena analiza poslovanja, kontrola poslovanja i kontinuirano upozoravanje na računovodstvene nepravilnosti
  • arhiviranje računovodstvene i poslovne dokumentacije
  • savjetovanje pri oblikovanju porezne strategije, obizorm na porezne obveze i postupke, a u cilju optimalizacije poslovanja.
  • praćenje poreznih propisa te pravodobno informiranje klijenata o promjenama koje se odnose na njega
  • priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna i godišnjih poreznih prijava
  • druge računovodstvene i savjetodavne usluge

  Saznajte više
 3. Naplata potraživanja

  Naplata potraživanja

  Veliki broj poduzetnika danas se susreće s problemima likvidnosti koji su dijelom uzrokovani nemogućnošću naplate dospjelih potraživanja. Poslovna konkurencija svakodnevno stvara porebu za povećanjem ponude Vaših usluga i proizvoda. Upravo zbog navedenog postoji velika potreba za ubrzanim pružanjem usluga i proizvoda s naplatom u ugovorenom roku. Ukoliko Vaš klijent ne poštuje ugovoreni rok naplate isto možemo nazvati svojevrsnim prisilnim kreditiranjem klijenta. Kredit uključuje mnoge rizike, poput namjerne prijevare, nelikvidnosti i sl. Uzroci nastanka nenaplačenih potraživanja su ekonomske, sociološke ili psihološke prirode, te su poprilično promijenjivi. Čim svom kupcu odobrite takav neželjeni kredit, situacija može postati igra u kojoj dužnik ima mogućnost vratiti ili ne vratiti kredit. Ove opcije mogu izgledati beskrajno promjenjive za neiskusne, jer postoje deseci ideja i trikova kako izbjeći plačanje obveza.

  Naplata dugovanja danas se ne vrši “fizičkom silom” ili utjerivanjem, već djelovanjem sposobnih pregovarača. Dužnik najvjerojatnije nije kriminalac već je najčešće osoba koja se našla u nezavidnom položaju, te joj mi pružamo stručnu pomoć. Tijekom razgovora, upoznajemo razlog neplaćanja, uz maksimalno poštivanje uvijeta Naručitelja, nastojimo pomoći dužniku, koristiti mogućnosti otplate na rate ili prolongirano plaćanje duga ali i druge mogućnosti ako je tako dogovoreno s Naručiteljem.

  Analizom cjelokupne preuzete mase potraživanja i za vrijeme postupka naplate s posebnom pozornošću obrađujemo predmete, ali ujedno to radimo brzo. Kroz praksu naših djelatnika u višegodišnjem radu upravo na poslovima naplate spornih potraživanja, spoznali smo da pri naplati istih vrijedi pravilo:
  ŠTO JE DUG NOVIJI, VEĆA JE VJEROJATNOST DA ĆE BITI I USPJEŠNO NAPLAĆEN.

  Naplata potraživanja je složen posao koji se detaljno planira, te se logički isplaniranim koracima kreće u realizaciju. Svjesni smo da je najvažniji čimbenik vrijeme koje je potrebno za naplatu, zato je potrebno poznavanje psihologije i njene dosljednosti sve dok se naplata na završi.

  Uvažavajući dignitet dužnika, uz istovremeno poštivanje zahtjeva Vas, kao Naručitelja, težimo ostvarenju ZACRTANE MISIJE:

  • ostvariti naplatu u ime naših klijenata na etičan i financijski najisplativiji način
  • sačuvati ugled klijenta, te mu ostvariti učinkovitiju naplatu od naše konkurencije
  • osigurati stabilnu i transparetnu uslugu
  • poštivati prava dužnika
  • čuvati podatke o klijentima i dužnicima kao povjerljive
  • primjenjivati i poštivati Zakon o zaštiti osobnih podataka

  Nekoliko savjeta za naše buduće klijente

  • budite oprezni prilikom davanja odgoda plaćanja i kredita svojim klijentima
  • konzultirajte naše stručnjake za pregled i provjeru Vaše politike poslovanja i kreditiranja
  • pitajte nas za razvoj Vaše kreditne regulative
  • reagirajte odmah na neplatiše i zadržite korektan odnos prema istima
  • prepustite našim stručnjacima definiranje potencijalnih rizika Vašeg poslovanja i načine njihovog suzbijanja

  Saznajte više
 4. EU Fondovi

  EU Fondovi

  Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.

  Republika Hrvatska korisnica je IPA programa i to od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU. Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u RH zadužen je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Unije, a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija.

  Ovaj jedinstveni pretpristupni instrument za pomoć u pretpristupnom razdoblju razlikuje dvije skupine zemalja:

  Države sa statusom potencijalnog kandidata za članstvo u Uniji (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija)
  Države sa statusom kandidata za članstvo u Europskoj uniji (Hrvatska, Makedonija, Turska)


  U slučaju država kandidatkinja za članstvo, Europska Unija uz navedene oblike potpore osigurava i sredstva koja financiraju projekte potpunog usklađivanja nacionalnih zakona s pravnom stečevinom Unije, pune primjene usklađenog zakonodavstva, kao i pripreme korisnica programa za provođenje kohezijske i poljoprivredne politike Unije.

  Program IPA sastoji se od sljedećih pet komponenti:

  IPA I – jačanje kapaciteta i izgradnja institucija

  IPA II –  prekogranična suradnja

  IPA III – regionalni razvoj

  IPA IV – razvoj ljudskih potencijala

  IPA V – ruralni razvoj

  Upravljačka struktura uspostavljena je za provedbu svake od 5 komponenti programa IPA te se sastoji od Upravljačkog/ih tijela te Provedbene/ih agencija koje vrše natječajne i ugovorne procedure. Na čelu svake Operativne strukture je osoba nadležna za upravljanje programom IPA (vidi Izmjene i dopune Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje programom IPA).

  Saznajte više
 5. Centar za poljoprivrednike

  Centar za poljoprivrednike

  Danas, više nego ikada prije, poljoprivreda dobiva na važnosti u gospodarskom razvoju Republike Hrvatske. Dnevno smo zatrpani bezbrojnim informacijama, savjetima i preporukama, koji kod poljoprivrednika izazivaju sve veću zbunjenost, pa ponekad i strah za vlastitu egzistenciju i budućnost svog gospodarstva.

  Svjesni svih nadolazećih promjena uzrokovanih pristupanjem Europskoj uniji, uvidjeli smo potrebu formiranja “Centra za poljoprivrednike” koji bi bio na raspolaganju poljoprivrednicima u realizaciji svih njihovih zahtjeva proizašlih iz svakodnevnog poslovanja, a sa ciljem unaprijeđenja i efikasnijeg poslovanja gospodarstava, kao i ostvarivanje svih benificija koje su im na raspolaganju, kako u predpristupnom razdoblju, tako i u vrijeme ravnopravnog članstva u Uniji.

  Položaj poljoprivrednih proizvođača u poreznom sustavu uređuje se poreznim zakonima i propisima, a koji puno puta poljoprivrednicima predstavlja nepremostiv problem u ostvarivanju tih prava. Često se događa da ih i ne ostvarite, jer niste ni znali da na ista imate pravo ili ste za njih prekasno saznali, ili pak niste znali kako da ih realizirate.

  Svi smo svjesni da potreban novac za ostvarenje vlastitih težnji o konkurentnom i učinkovitom poljoprivrednom gospodarstvu nije nedostižan san, već da leži u predpristunim i pristupnim fondovima EU-a, kao i u ponudi banaka i HBOR-a na hrvatskom financijskom tržištu, ali isto tako ste svjesni da bi ostvarili sve ponuđene mogućnosti, u najmanju ruku morate imati team eksperata u vlastitoj obitelji.

  Uvidjevši sve ove probleme, osmislili smo ovaj Centar, koji Vam stoji na raspolaganju za sve Vaše probleme, pitanja i potrebe na koje naiđete u svom poslovanju, a team naših stručnjaka potrudit će se udovoljiti svakoj od tih potreba i olakšati Vam funkcioniranje u sve turbulentnijim vremenima kako bi se Vi posvetili poljoprivrednoj djelatnosti i tu, kao stručnjaci ostvarili najbolje rezultate, dok se o administrativnim, zakonskim i svim ostalim poslovima, za Vas brine Vaš “Centar za poljoprivrednike”.

  Sve na jednom mjestu

  1. Računovodstveno – knjigovodstvene usluge
  2. Poslovno savjetovanje pri organiziranju i vođenju gosporadstva
  3. Stručna pomoć kod ostvarivanja potpora u poljoprivredi
  4. Izrada investicijskih projekata
  5. Prikupljanje i izrada cjelokupne dokumentacije pri realizaciji kredita kod banaka, HBOR-a, predpristunih fondova EU i slično
  6. Posredovanje i zastupanje kod banaka, poreznih vlasti, državnih institucija i ostalih gospodarskih subjekata
  7. Obrada cjelokupne poslovne dokumentacije prije i tijekom poslovanja
  8. Tumačenje zakonskih i drugih propisa

  Saznajte više
 6. Interna revizija poslovanja

  Interna revizija poslovanja

  Interna revizija sve više postaje potreba kako u profitnim tako i neprofitnim organizacijama, posebno ako se radi o brzorastućim malim i srednjim tvrtkama. Interna revizija, kako i sam naziv govori, unutarnja je revizija nekog profitnog i/ili neprofitnog entiteta i u pravilu ima veći opseg djelovanja kao i značenje za vlasnike i management tvrtke, od bilo kakvog oblika vanjske revizije.

  Ona uključuje kako računovodstveno i financijsko poslovanje, tako i ostale funkcionalne dijelove organizacije.Interna revizija predstavlja nezavisnu poslovnu funkciju koja ima za cilj istraživanje i ocjenu aktivnosti čitave organizacije. Ona također pomaže vlasnicima i managementu, dajući im analize, procjene, preporuke, savjete i informacije vezane za ispitivane aktivnosti, te je upravo zbog toga dodatni oslonac i kontrola rukovodstvu tvrtke kao i njenim vlasnicima, da njihovo poslovanje ide u željenom smjeru.

  Danas su poduzetnici izloženi brzim promjenama kako na tržištima na kojima dijeluju, tako i na područjima zakonodavstva koje se iz dana u dan mijenja. Kako bi osigurali uredno, a ponajprije profitabilno poslovanje sve funkcije u tvrtci moraju biti usklađene, te maksimalno iskorištene s ciljem ostvarivanja nove vrijednosti za samu tvrtku,kao i njene vlasnike, management i sve ostale zaposlenike.

  Iz tih razloga vlasnici tvrtki kao i manageri sve više postaju svjesni potrebe nezavisne kontrole njihova poslovanja, odnosno uvođenja funkciuje interne revizije u svoje poslovanje usmjerene upravo Vašoj sigurnosti i stabilnosti Vaše tvrtke. Obzirom da se radi o malim ilii srednjim tvrtkama, troškovi novih zaposelnika bili bi preveliki teret, a možda i nepotreban rashod, obzirom na opseg poslovanja. Realno je za očekivati da će djelovanje internih revizora i ubuduće djelovati naknadno, ocjenjujući učinke prošlih događaja, odnosno postignute rezultate i nastale pogreške, kako ih se u budućnosti izbjeglo. Međutim, u današnjim uvjetima poslovanja, puno važnije postaje preventivno djelovanje interne revizije, prema kojem njezine aktivnosti imaju za cilj pružiti pomoć i podršku managementu u anticipiranju budućih rizika te predlaganju sustava internih kontrola kojima će oni biti na vrijeme svladani.

  Upravo takvu podršku pružit će Vam educirani i certificirani tim Financijskog centra GROŠ d.o.o. gdje ćete zajedničkim snagama Vašeg osoblja, te naših stručnjaka – revizora ubrzati budući rast i razvoj Vaše tvrtke.

  Ne čekajte da problemi nastanu, preduhitrimo njihovo djelovanje zajedničkim snagama na obostrano zadovoljstvo.

  Procesom provedbe interne revizije obuhvaćamo:

  1. Planiranje interne revizije na temelju zahtjeva managementa i/ili vlasnika
  2. Kritičko ispitivanje poslovanja i prikupljanje revizijskih dokaza
  3. Izvješćivanje o obavljenoj reviziji
  4. Praćenje rezultata i korigiranje

  Internom revizijom obuhvatit ćemo slijedeća područja:

  • Prodajni ciklus (PRIHODI)
  • Nabavni ciklus (TROŠKOVI)
  • Plaće
  • Roba na zalihama
  • Investicije
  • Managerske informacije i opće mjere kontrole

  Saznajte više
 7. Upravljanje projektnim ciklusom

  Upravljanje projektnim ciklusom

  Upravljanje projektnim ciklusom ili Project Cycle Management (PCM) jedinstvena je metodologija kojom se planiraju i provode projekti koji se financiraju iz različitih fondova EU-a, pri čemu se slijedi logika cijelog projektnog ciklusa, od razvoja projektne ideje, do evaluacije završenog projekta i početka novog programskog ciklusa. PCM objedinjuje niz upravljačkih instrumenata koji su potrebni za učinkovitu provedbu projekata iz svih društveno-ekonomskih područja. Pri upravljanju projektnim ciklusom upotrebljava se standardna PCM terminologija, čime je olakšano razumijevanje utjecaja projekta na one društvene skupine koje su njegovi izravni ili neizravni korisnici.

  Projektni ciklus sastoji se od nekoliko faza, koje uključuju: programiranje, identifikaciju, formulaciju i ocjenjivanje projektnih prijedloga, provedbu projekta te u konačnici evaluaciju ili ocjenjivanje završenog projekta. Nakon što su projekti iz završenog projektnog ciklusa evaluirani, stečena se iskustva primjenjuju u novom ciklusu programiranja. Na sličan način mogu se ocijeniti i programi EU-a.

  Kako bi upravljanje projektnim ciklusom rezultiralo ostvarivanjem zacrtanih ciljeva, potrebni su iskustvo i dobro vođenje odabranog tima stručnjaka za provođenje projekta. Iz tog razloga potrebno je odabrati pravi tim, a to ponekad nije jednostavno.

  Projekti mogu biti realizirani u raznim područjima djelovanja, od kojih posebno ističemo:

  POLJOPRIVREDU, TURIZAM, TE MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

  Ukoliko imate ideju i želite ju pretvoriti u svoj projekt, obratite nam se s povjerenjem, kako bi zajedničkim snagama uz vodstvo našeg projektnog menadžera okupili tim koji će dovesti do provedbe projekta i ostvarenja Vašeg željenog cilja.
  Na raspolaganju su vam Certificirani konzultant HAMAg-a što Vam osigurava 50% sufinanciranja njegovih usluga od strane HAMAG-a za odobreni projekt, te Projektni menadžer EU fondova kao vrhunski stručnjak u realizaciji Vaših ideja i planova.

  Pretvorimo zajedno Vaše ideje u profitabilne projekte i ostvarimo zacrtani cilj:
  „RAST, RAZVOJ I KONKURENTNOST MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA KAO NOSITELJA GOSPODARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE“

  Saznajte više