Kontakt

FINANCIJSKI CENTAR GROŠ d.o.o.

Trg Hrvatskih Branitelja 21

43 000 Bjelovar

Tel: 043 221 678, 043 221 768

Fax: 043 221 680

centargros@centargros.hr

OIB: 12134434720

MBS: 2542803

Žiro račun Erste & Steiermärkische Bank: 2402006-1100618642IBAN: HR452402006-1100618642

Temeljni kapital: 20.000 KN, uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Alica Ranogajec, dipl. oec.

FINANCIJSKI CENTAR GROŠ je društvo s ograničenom odgovornošću za računovodstvene, knjigovodstvene te savjetodavne usluge upisano je pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru.