IPARD mjera 101 i mjera 103 (ožujak 2013.)

1. ožujka 2013. objavljen je 9. javni natječaj u sklopu IPARD Mjere 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice i Mjere 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice.

 

Novosti u Mjeri 101:

–  u svim sektorima ulaganja prihvatljiva su ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije na farmama, usmjerena ponajprije potrebama vlastite poljoprivredne proizvodnje;

–  u svim sektorima ulaganja prihvatljiva su ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, uključujući  traktore do 100 kW te ostalu opremu za obradu tla, sjetvu, gnojidbu, zaštitu bilja, žetvu i transport.

 

Natječaj za Mjeru 101 otvoren je do 12. travnja 2013.

 

 

Novosti u Mjeri 103:

–  u svim sektorima ulaganja prihvatljiva su ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije na farmama, usmjerena ponajprije potrebama vlastite poljoprivredne proizvodnje;

–  u sektoru vinarstva omogućena su ulaganja u kompletnu opremu za preradu grožđa, proizvodnju, skladištenje i trženje vina.

–  u sektoru maslinovog ulja dozvoljena su ulaganja u kompletnu opremu za preradu maslina i trženje maslinovog ulja. Dosad su prihvatljivi troškovi bili vezani samo uz kemijsku analizu maslinovog ulja i opremu za kompostiranje komine masline.

 

Natječaj za Mjeru 103 otvoren je do 2. svibnja 2013.