Računovodstvene usluge

Knjigovodstveni i porezni propisi sve su složeniji i sve se brže mijenjaju. Za njihovo provođenje potrebno je sve više ulaganja kako u edukaciju, tako i u opremu i infrastrukturu.

Za manja i srednja trgovačka društva, obrtnike i poljoprivrednike, slobodna zanimanja, ustanove, udruge i sindikate takva ulaganja nisu isplativa, a često su i preskupa. Zbog toga je najracionalnije vođenje računovodstva prepustiti profesionalnom servisu. Smatramo se dinamičnim računovodstvenim servisom i brzorastućim društvom za računovodstvo, računovodstveno savjetovanje i računovodstvene usluge. Našu kvalitetu i stručnost dokazali smo dugogodišnjim radom naših djelatnika na poslovima računovodstva, poslovnih financija i savjetovanja u bankama, investicijskim društvima, proizvodnim i uslužnim tvrtkama. Posjedovanjem Certifikata ovlaštenog konzultanta HAMAG-a potvrđujemo sigurnost i stabilnost, profesionalnost i poslovnost, te poptuno povjerenje u rad naših djelatnika i Uprave. Osiguravamo brzi odaziv, osobni pristup i suvremen način poslovanja.

Svojim klijentima nudimo kompletan porezno – računovodstveni servis. Veliki naglasak stavlja se na porezno i računovodstveno savjetovanje, te usmjeravanje klijenata prema boljoj optimizaciji porezne bilance i pronalaženju najboljih načina poslovanja. Kao dinamična računovodstvena tvrtka razumijemo potrebe suvremenih poduzeća i pratimo viziju njihovog poslovanja. Sa klijentima gradimo povjerenje i dugoročno partnerstvo, što postižemo stalnim obrazovanjem zaposlenika, pouzdanošću i stručnim radom.

Bez obzira pokrećete li novu tvrku, obrt i slično, ili se povećava veličina već postojeće tvrtke, činjenica je da troškovi za unutarnje računovođe čine veliki udio u ukupnim troškovima tvrtke. U Hrvatkoj se, kao i u svijetu, manje i srednje tvrtke, a pogotovo obrtnici, u velikom postotku oslanjaju na vanjske profesionalne računovođe. Omjer kvalitete i cijene usluge govori u prilog “outsourcingu”, pa je isplativije zaposliti još jednu stručnu osobu u osnovnoj djelatnosti poduzetnika, nego povećavati zaposlenost za obvezni ali neprofitabilni dio poslovanja knjigovodstva, te uz to investirati pozamašni iznos za infrastrukturu koja omogućava efikasno i točno provođenje računovodstvenih poslova.

Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi

• Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga poduzetnika: dnevnika glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa
• ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezevnih dijelova i dr., salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji te sve druge propisane porezne evidencije.
• obavljanje elektronskog platnog prometa
• ustrojavanje i vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika i poljiprivrednika
• ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga samostalnih djelatnosti, udruga, sindikata i dr.
• obračun plaća i naknada radnika uz sastavljanje svih propisanih izvještaja
• obračun drugih primitaka fizičkih osoba: autorskih honorara, ugovora o djelu, putnih troškova, putnih naloga, loko vožnje, terenskih dodataka
• obračun PDV-a
• obračun amortizacije
• obračun zateznih kamata i ispis opomena
• sastavljanje statističkih izvještaja
• sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
• periodično računovodstvena izvješća i usluge po želji poduzeća
• izrada akata poduzeća i zaključaka povezanih s računovodstvenim poslovanjem (pravilnik o blagajničkom poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji radnih mjesta i dr.
• izrada porezne bilance
• računovodstvena analiza poslovanja, kontrola poslovanja i kontinuirano upozoravanje na računovodstvene nepravilnosti
• arhiviranje računovodstvene i poslovne dokumentacije
• savjetovanje pri oblikovanju porezne strategije, obizorm na porezne obveze i postupke, a u cilju optimalizacije poslovanja.
• praćenje poreznih propisa te pravodobno informiranje klijenata o promjenama koje se odnose na njega
• priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna i godišnjih poreznih prijava
• druge računovodstvene i savjetodavne usluge