Naplata potraživanja

Veliki broj poduzetnika danas se susreće s problemima likvidnosti koji su dijelom uzrokovani nemogućnošću naplate dospjelih potraživanja. Poslovna konkurencija svakodnevno stvara porebu za povećanjem ponude Vaših usluga i proizvoda. Upravo zbog navedenog postoji velika potreba za ubrzanim pružanjem usluga i proizvoda s naplatom u ugovorenom roku. Ukoliko Vaš klijent ne poštuje ugovoreni rok naplate isto možemo nazvati svojevrsnim prisilnim kreditiranjem klijenta. Kredit uključuje mnoge rizike, poput namjerne prijevare, nelikvidnosti i sl. Uzroci nastanka nenaplačenih potraživanja su ekonomske, sociološke ili psihološke prirode, te su poprilično promijenjivi. Čim svom kupcu odobrite takav neželjeni kredit, situacija može postati igra u kojoj dužnik ima mogućnost vratiti ili ne vratiti kredit. Ove opcije mogu izgledati beskrajno promjenjive za neiskusne, jer postoje deseci ideja i trikova kako izbjeći plačanje obveza.

Naplata dugovanja danas se ne vrši “fizičkom silom” ili utjerivanjem, već djelovanjem sposobnih pregovarača. Dužnik najvjerojatnije nije kriminalac već je najčešće osoba koja se našla u nezavidnom položaju, te joj mi pružamo stručnu pomoć. Tijekom razgovora, upoznajemo razlog neplaćanja, uz maksimalno poštivanje uvijeta Naručitelja, nastojimo pomoći dužniku, koristiti mogućnosti otplate na rate ili prolongirano plaćanje duga ali i druge mogućnosti ako je tako dogovoreno s Naručiteljem.

Analizom cjelokupne preuzete mase potraživanja i za vrijeme postupka naplate s posebnom pozornošću obrađujemo predmete, ali ujedno to radimo brzo. Kroz praksu naših djelatnika u višegodišnjem radu upravo na poslovima naplate spornih potraživanja, spoznali smo da pri naplati istih vrijedi pravilo:
ŠTO JE DUG NOVIJI, VEĆA JE VJEROJATNOST DA ĆE BITI I USPJEŠNO NAPLAĆEN.

Naplata potraživanja je složen posao koji se detaljno planira, te se logički isplaniranim koracima kreće u realizaciju. Svjesni smo da je najvažniji čimbenik vrijeme koje je potrebno za naplatu, zato je potrebno poznavanje psihologije i njene dosljednosti sve dok se naplata na završi.

Uvažavajući dignitet dužnika, uz istovremeno poštivanje zahtjeva Vas, kao Naručitelja, težimo ostvarenju ZACRTANE MISIJE:

• ostvariti naplatu u ime naših klijenata na etičan i financijski najisplativiji način
• sačuvati ugled klijenta, te mu ostvariti učinkovitiju naplatu od naše konkurencije
• osigurati stabilnu i transparetnu uslugu
• poštivati prava dužnika
• čuvati podatke o klijentima i dužnicima kao povjerljive
• primjenjivati i poštivati Zakon o zaštiti osobnih podataka

Nekoliko savjeta za naše buduće klijente

• budite oprezni prilikom davanja odgoda plaćanja i kredita svojim klijentima
• konzultirajte naše stručnjake za pregled i provjeru Vaše politike poslovanja i kreditiranja
• pitajte nas za razvoj Vaše kreditne regulative
• reagirajte odmah na neplatiše i zadržite korektan odnos prema istima
• prepustite našim stručnjacima definiranje potencijalnih rizika Vašeg poslovanja i načine njihovog suzbijanja