Interna revizija poslovanja

Interna revizija sve više postaje potreba kako u profitnim tako i neprofitnim organizacijama, posebno ako se radi o brzorastućim malim i srednjim tvrtkama. Interna revizija, kako i sam naziv govori, unutarnja je revizija nekog profitnog i/ili neprofitnog entiteta i u pravilu ima veći opseg djelovanja kao i značenje za vlasnike i management tvrtke, od bilo kakvog oblika vanjske revizije.

Ona uključuje kako računovodstveno i financijsko poslovanje, tako i ostale funkcionalne dijelove organizacije.Interna revizija predstavlja nezavisnu poslovnu funkciju koja ima za cilj istraživanje i ocjenu aktivnosti čitave organizacije. Ona također pomaže vlasnicima i managementu, dajući im analize, procjene, preporuke, savjete i informacije vezane za ispitivane aktivnosti, te je upravo zbog toga dodatni oslonac i kontrola rukovodstvu tvrtke kao i njenim vlasnicima, da njihovo poslovanje ide u željenom smjeru.

Danas su poduzetnici izloženi brzim promjenama kako na tržištima na kojima dijeluju, tako i na područjima zakonodavstva koje se iz dana u dan mijenja. Kako bi osigurali uredno, a ponajprije profitabilno poslovanje sve funkcije u tvrtci moraju biti usklađene, te maksimalno iskorištene s ciljem ostvarivanja nove vrijednosti za samu tvrtku,kao i njene vlasnike, management i sve ostale zaposlenike.

Iz tih razloga vlasnici tvrtki kao i manageri sve više postaju svjesni potrebe nezavisne kontrole njihova poslovanja, odnosno uvođenja funkciuje interne revizije u svoje poslovanje usmjerene upravo Vašoj sigurnosti i stabilnosti Vaše tvrtke. Obzirom da se radi o malim ilii srednjim tvrtkama, troškovi novih zaposelnika bili bi preveliki teret, a možda i nepotreban rashod, obzirom na opseg poslovanja. Realno je za očekivati da će djelovanje internih revizora i ubuduće djelovati naknadno, ocjenjujući učinke prošlih događaja, odnosno postignute rezultate i nastale pogreške, kako ih se u budućnosti izbjeglo. Međutim, u današnjim uvjetima poslovanja, puno važnije postaje preventivno djelovanje interne revizije, prema kojem njezine aktivnosti imaju za cilj pružiti pomoć i podršku managementu u anticipiranju budućih rizika te predlaganju sustava internih kontrola kojima će oni biti na vrijeme svladani.

Upravo takvu podršku pružit će Vam educirani i certificirani tim Financijskog centra GROŠ d.o.o. gdje ćete zajedničkim snagama Vašeg osoblja, te naših stručnjaka – revizora ubrzati budući rast i razvoj Vaše tvrtke.

Ne čekajte da problemi nastanu, preduhitrimo njihovo djelovanje zajedničkim snagama na obostrano zadovoljstvo.

Procesom provedbe interne revizije obuhvaćamo:

1. Planiranje interne revizije na temelju zahtjeva managementa i/ili vlasnika
2. Kritičko ispitivanje poslovanja i prikupljanje revizijskih dokaza
3. Izvješćivanje o obavljenoj reviziji
4. Praćenje rezultata i korigiranje

Internom revizijom obuhvatit ćemo slijedeća područja:

• Prodajni ciklus (PRIHODI)
• Nabavni ciklus (TROŠKOVI)
• Plaće
• Roba na zalihama
• Investicije
• Managerske informacije i opće mjere kontrole