Galerija – Groš

Financijski Centar Groš – Radni dan, prezentacija poslovnog prostora i djelatnika