Consulting

Poslovno i porezno savjetovanje za potrebe poslovanja poduzetnika uvijek je bilo blisko povezano s porezima. Pažljivo planiranje poreznih politika poduzeća stvara velike porezne uštede, zato su porezni aspekti i planiranje svake poslovne aktivnosti od velike važnosti. Današnji uvijeti poslovanja diktiraju neprekidna ulaganja u razvoj i gotovo svakodnevno prilagođavanje svih zahtjeva tržišnim uvjetima.

Vrijeme kada su tvrtke godinama poslovale u relativno stabilnim uvijetima davno je iza nas. Pri tome više nije važno radi li se o velikoj ili maloj tvrtci. Svi se moraju prilagođavati novim pravilima i zahtjevima tržišta. Za sve vas kojima nije isplativo ulaganje u vlastite stručne timove, Financijski centar Groš d.o.o. nudi svoj stručni team.

Da bi poslovanje poduzeća bilo istinski optimalno, nisu dovoljni samo strogo računovodstveni i pravni aspekti djelovanja već je neizostavno i znanje iz područja poreznog zakonodavstva i prakse.

Mi smo uz Vas kada Vam zatreba financijski savjet, poslovni plan, ili investicijski program. Pomažemo Vam u odabiru najpovoljnijeg kreditnog aranžmana i pripremamo potrebnu dokumentaciju uz kreditne zahtjeve. Ukoliko Vam zatreba, obavljamo analizu poslovanja i internu reviziju za koju imamo kvalitetan i educiran kadar s Certifikatom ovlaštenog internog revizora, a kad ostvarite višak novčanih sredstava, pomoći ćemo Vam u odabiru najpovoljnijeg plasmana, investicije.

Svoju cjelokupnu uslugu dopunjavamo osobnim pristupom svakom poslovnom partneru. Zato će Vaš sugovornik biti stručnjak – računovođa, ovlašteni interni revizor ili ovlašteni eksterni revizor, konzultant SME koji će detaljno poznavati posebnosti vašeg poslovanja.

Današnje poslovanje nezamislivo je bez financijskih instrumenata kojima hrvatsko financijsko tržište obiluje. Kako se snaći u bezkompromisnim uvijetima banaka i ostalih financijskih institucija, bez čijeg je posredovanja nemoguće postati i opstati uspješnim poduzetnikom.

Poreznim, poslovnim i financijskim savjetovanjem obuhvaćamo:

• kako iskoristiti olakšice, oslobođenja i poticaje po Zakonu o porezu na dobit/dohodak i ostvariti maksimalne uštede kako bi kapital ostao za daljnji poticaj i razvoj tvrtke
• stručno poslovno savjetovanje tijekom cijele godine uz obaveznu pisanu izjavu o očuvanju Vaših poslovnih tajni i davanje odgovora na sva pitanja s kojima se kao poduzetnik možete susresti u svakodnevnom poslovanju.
• usmjeravanje prema ekonomičnom poslovanju i poreznim uštedama koje omogućavaju porezni propisi i analiziranje poreznog opterečenja na temelju kojeg ćemo odrediti najefikasniju poreznu politiku.
• savjetovanje i pomoć pri registraciji poslovnog subjekta pred nadležnim tijelima
• izrada kreditnog zahtjeva i priprema tražene dokumentacije uz kreditni zahtjev
• izrada poslovnih planova
• izrada svih vrsta društvenih akata
• izrada ekonomsko – financijskih analiza poslovanja
• interna revizija
• analiza vrijednosti tvrtke, analiza boniteta, financijsko modeliranje
• izrada planske bilance
• analiza godišnjih financijskih izvještaja
• savjetovanje pri odabiru financijskih plasmana
• analiza tržišta i sektora
• osmišljavanje i kupovnih i prodajnih strategija
• pregovori
• odabir najpovoljnije banke, kontakt s bankama, pregovori o kreditnim i kamatnim mjerama
• priprema financijske dokumentacije u cilju prikupljanja sredstava na natječajima, priprema drugih poslovno – financijskih spisa
• priprema kompenzacija/asignacija
• edukacija kadrova – posredovanje u traženju kvalitetnog kadra
• izrada plana/promjene organizacijskog ustrojstva poduzeća
• drugo poslovno, porezno i financijsko savjetovanje